Projektbeskrivning

Våra cellplastskivor är från Finja. Cellplast är ett samlingsnamn för en mängd olika plaster, varav EPS är en. EPS är en förkortning av Expanderad polystyren och är en plast baserad på olja. EPS består av 98 % luft och 2 % polystyren vilket ger utmärkta isoleringsegenskaper. Cellplast kallas även för Frigolit.

Sortimentet täcker in de vanliga områden som cellplast används till idag såsom fasad, vägg, grund och tak.